Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://laukaa02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://laukaa02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 22.02.2017 klo 13:00 - 15:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
22 Maa-aineslupa- ja ympäristölupapäätös, Jyvässeudun Sora Oy, Mäkelä 410-411-4-582
23 Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo 410-408-8-33 ja Haapasuon sora-alue 410-408-8-67
24 Päätös ympäristöluvan muuttamisesta, RHY:n radat, Leppäveden ampumarata
25 Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Jyväseudun Sora Oy:n maa-ainesluvan (Tuukkala, Puttola, HB Sorala) valituksista annetuista vastineista
26   Uhkasakon asettaminen määräyksen tehostamiseksi, Radanvarsi 410-407-12-538
27 Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnalle jätehuoltomääräyksien uudistamisesta
28 Tonttien luovuttaminen Kuhamäen alueelta, Vihtavuori korttelit 147-150 ja 160-161
29 Ravintolatontin maanvuokrasopimuksen uusiminen / Haavistontie 13, 410-406-21-269 Tähti (Vihtavuoren koulukortteli)
30 Asemakaavan muutos, kirkonkylä, kortteli 65
31   Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kiinteistölle Lilja 410-406-7-57 myönnetystä suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen
32 Poikkeamispäätös Pölkinaho 410-410-1-192
33 Suunnittelutarveratkaisu, Kauramaa I 410-406-7-728
34 Etuostoasioiden käsittely
35   Viranhaltijapäätökset
36   Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät

Osallistuja Tehtävä
Sinijärvi Kauko puheenjohtaja
Autio Markku varapuheenjohtaja
Sysmäläinen Eero jäsen
Kuniala Anita jäsen
Puttonen Mikko jäsen
Vestola Hannele jäsen
Kinnunen Jaana jäsen
Oksanen Ilpo jäsen
Supperi Mirja varajäsen
Pirttinen Meeri varajäsen
Pekonen Tarmo kunnanhallituksen edustaja
Holmstedt Mari esittelijä, kaavoitusjohtaja
Lappalainen Jukka esittelijä, ympäristötoimenjohtaja
Niemi Päivi esittelijä, rakennustarkastaja
Salo Pentti pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Maankäyttö 27.2.2017  
Alkaen 27.02.2017