Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://laukaa02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://laukaa02.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2017 klo 13:00 - 15:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa vuodelle 2017 toimikauden loppuajaksi
2 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen vuodelle 2017 toimikauden loppuajaksi
3   Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus vuodelle 2017 toimikauden loppuajaksi
4   Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa vuodelle 2017 toimikauden loppuajaksi
5 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät vuodelle 2017 toimikauden loppuajaksi
6 Maa-aineslupa- ja ympäristölupapäätös Jyvässeudun Sora Oy, Mäkelä
7 Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo 410-408-8-33 ja Haapasuon sora-alue 410-408-8-67
8 Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeessa
9 Metsänhoidon vuosisuunnitelma 2017
10 Vuonteensalmen silta; rantayleiskaavojen muutos
11 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58
12 Kirkonkylän asemakaavan muutos, Vehmaanmutka
13 Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kantolantien ja Hytösenkujan liittymä
14 Asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen, Vehniä Vuorenmäki
15 Poikkeamispäätös Kaunisharju 410-406-12-160
16 Poikkeamispäätös Lähteelä 410-405-1-653
17 Poikkeamispäätös Ritvala 410-412-1-385
18 Etuostoasioiden käsittely
19   Viranhaltijapäätökset
20   Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät
21 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksa

Osallistuja Tehtävä
Sinijärvi Kauko puheenjohtaja
Autio Markku varapuheenjohtaja
Sysmäläinen Eero jäsen
Nieminen Kirsi jäsen
Puttonen Mikko jäsen
Vestola Hannele jäsen
Kinnunen Jaana jäsen
Pekonen Tarmo kunnanhallituksen edustaja
Holmstedt Mari esittelijä, kaavoitusjohtaja
Lappalainen Jukka esittelijä, ympäristötoimenjohtaja
Toikka Jarmo maankäyttöinsinööri
Salo Pentti pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Maankäyttö 30.1.2017  
Alkaen 30.01.2017 00:00